OM CARETIA

ALLT UNDER ETT TAK

Caretia är en koncern som är inriktat på tungt och lätt underhåll samt städtjänster inom transportbranschen. Det innebär att vi servar och underhåller lastbilar, bussar och tunga släp samt att vi levererar tvätt, städ och relaterade kringtjänster åt trafikbolag inom persontrafik med huvudfokus på bussar och tåg.

 

Caretia är ett ägarlett bolag som grundades 2008 med säte i Helsingborg. Våra administrativa kontor finns i Helsingborg och Stockholm.

 

Vårt mål är att erbjuda konkurrenskraftiga totallösningar med hög kvalitet när det gäller tjänster för städ och lätt och tungt underhåll inom transportbranschen.

 

Vi har idag 2 operativa bolag:

Caretia Traffic Service AB

Caretia Rail AB

LEDNINGSSYSTEM
Caretia är ISO 9001- och 14001-certifierade och strävar mot att vidareutveckla vårt ledningssystem mot den internationella verksamhetsmodellen EFQM.

 

Vi värnar om miljön och eftersträvar långsiktigt hållbar utveckling. Vi använder miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara produkter och våra medarbetare utbildas löpande i miljöfrågor för att vi ska minimera miljöpåverkan i vår verksamhet.

HUVUDANSVARIG KONCERN

DANIEL STÅLHAMMAR, KONCERNCHEF
042 450 88 80

E-mail: daniel@caretia.se

HUVUDANSVARIG TVÄTT & STÄD

TOMISLAV MIKULIC,

VD CARETIA TRAFFIC SERVICE
042 450 88 80

E-mail: tommy@caretia.se

HUVUDANSVARIG EKONOMI

ANDERS LUNDBLADH, EKONOMICHEF

042 450 88 80
E-mail:
anders@caretia.se

HUVUDANSVARIG CARETIA RAIL

MATTIAS MELLBERG,

VD CARETIA RAIL

042-450 88 80

E-mail: mattias@caretia.se